5 กุมภาพันธ์ 2563 ครูวรรณภา, ครูธัญชนก และครูโชติรส ได้นำขบวนกลองยาว/นางรำไปแสดงที่ไทยวัสดุ (เปิดสาขาใหม่) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Additional information