7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประกอบด้วยกิจกรรมวาดภาพ, ตอบคำถามวันมาฆบูชา, จัดป้ายบอร์ดวันมาฆบูชา และเวียนเทียน

Additional information