20 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนป.5-6 ร่วมกิจกรรมวิชาการร.ร.บ้านลาดวิทยา และเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ผลการแข่งขัน ชนะเลฺิศอ่านทำนองเสนาะ,คัดลายมือภาษาอังกฤษ,ตอบปัญหาวิชาสังคมฯ และที่ 3 อัจฉริยะภาพ 5 กลุ่มสาระ

Additional information