วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กลองยาวร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯ ไปแสดงงานแต่งงานที่น้ำตกกวางโจว อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Additional information