24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ให้กับคณะครู และนักเรียนร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯ ฟรี

Additional information