26 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ. และคณะครูพานักเรียนชั้นอนุบาล และป.1 ไปทัศนศึกษาที่มาลัยฟาร์ม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี