29 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ. และครูวรรณภา นำนักเรียนกลองยาวไปแสดงที่บ้าน อบต.ต้นมะพร้าว อ.เมือ. จ.เพชรบุรี

Additional information