13 มีนาคม 2563 ร.ร.จัดกิจกกรมปัจฉิมโอวาทให้แก่นักเรียนชั้นป.6 และชั้นม.3