31 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นป.6 รับปพ.1 และผลการเรียน พร้อมรางวัลการสอบโอเน็ตได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ โดยผอ.ส่วน ทิมจิตร, ผอ.สมจิตร์ เลิศอาวาส และคณะครู