17 มิถุนายน 2563 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมเปิดงาน"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information