1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรกในสถานการณ์โควิด มีการตรวจคัดกรองนักเรียนเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัดโดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ตำบลหนองกะปุ และตำรวจจากสภ.ต.ไร่สะท้อนด้วยดี

Additional information