8 กรกฎาคม 2563 อบต.หนองกะปุได้มอบหน้ากากอนามัย และFace shield ให้กับนักเรียนทุกคนใช้ป้องกันโรคโควิด ในการเรียนการสอน

Additional information