9 กรกฎาคม 2563 ช่วงเช้าหน้าเสาธง ตำรวจจากสภ.ต.ไร่สะท้อนให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันโรคโควิด และวินัยจราจร 

Additional information