16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมไหว้ครู 63 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด

Additional information