31 กรกฎาคม 2563 มีความยินดีต้อนรับครูผกาวรรณ  หมู่ศิริ จากครูอัตราจ้างร.ร.วัดนาพรม อ.เมือง จ.เพชรบุรี มาบรรจุใหม่ที่ร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯ

Additional information