11 สิงหาคม 2563 ครูเฉลิมลาภนำนักเรียนชั้นป.5 เข้าร่วมกิจกรรม"โครงการ 2 มือ แม่สร้างโลก" โดยอบจ.เพชรบุรีจัดขึ้นที่ร.ร.วัดหนองแกกล่อมวิทยาคาร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information