12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น.ผอ.สมจิตร์ เลิศอาวาส และคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรใน"วันแม่แห่งชาติ 63" ร่วมกับประชาชนตำบลหนองกะปุ ณ วัดโพธิ์ลอย

Additional information