15 สิงหาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ กทม.จำนวน 15 คน มามอบหนังสือ, อุปกรณืกีฬา และขนมต่างๆ มอบให้นักเรียน ทางร.ร.ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

Additional information