18 สิงหาคม 2563 แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ มีปิงปอง เปตอง และฟุตบอลชายหาด ผลปิงปองทั้งชายขหญิง ร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯได้รับรางวัลชนะเลิศ

Additional information