21 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทั้งชาย - หญิง ผลการแข่งขันชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ในระดับกีฬาศูนย์เครือข่าย

Additional information