24 สิงหาคม 2563  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเรื่อง"การดำเนินการป้องกันโรคโควิด" ภายในโรงเรียน

Additional information