27 สิงหาคม 2563 คณะครูร่วมรับการอบรมการใช้โปรแกรมทำ ปพ.ต่างๆ โดยผอ.สรายุทธ  อนันตศิริ เป็นผู้ให้การอบรมครั้งนี้ ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information