วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 คณะครู/นักเรียน/ชุมชนของโรงเรียนจัดงานมุฑิตาจิตให้กับคุณครูวรรณภา  เก็งทอง ในวันก่อนเกษียณอายุราชการ

Additional information