วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะครูจำนวน 22 ท่านไปศึกษาดูงานที่ร.ร.สามร้อยยอด และร.ร.หนองยิงหมี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

Additional information