วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรม"แรลลี่วิชาการ 63" ในวิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก  

Additional information